Preskoč na obsah

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC

VUC_043

Zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa plánu zasadnutí zastupiteľstva schváleného na príslušný kalendárny rok. Zastupiteľstvo zvoláva predseda BSK, ktorý určí miesto, deň a hodinu jeho konania a navrhne program zasadnutia.

Názov zasadnutiaMiesto konaniaTermín konania
XXVII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 11.06.2021
XXVI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 29.03.2021
XXV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 12.02.2021
XXIV. mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 15.01.2021
XXIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála 18.12.2020
XXII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 11.11.2020
XXI. mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 16.10.2020
XX. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 11.09.2020
XIX. mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 04.09.2020
XVIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 26.06.2020
XVII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Stará tržnica Námestie SNP 25, Bratislava 29.05.2020
XVI. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 28.02.2020
XV. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 13.12.2019
XIV. zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 29.11.2019
XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 08.11.2019