Preskoč na obsah

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC

VUC_043

Zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa plánu zasadnutí zastupiteľstva schváleného na príslušný kalendárny rok. Zastupiteľstvo zvoláva predseda BSK, ktorý určí miesto, deň a hodinu jeho konania a navrhne program zasadnutia.

Názov zasadnutiaMiesto konaniaTermín konania
XVI. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 28.02.2020
XV. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 13.12.2019
XIV. zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 29.11.2019
XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 08.11.2019
XII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 20.09.2019
XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 14.06.2019
X. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála 29.03.2019
IX. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 08.02.2019
VIII. Plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 14.12.2018
VII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 16.11.2018
VI. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 21.09.2018
V. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 15.06.2018
IV. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 27.04.2018
III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 16.03.2018
II. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 26.01.2018