Preskoč na obsah

Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva

VUC_133

Overená zápisnica je autentickým záznamom o rokovaní a odovzdáva sa s predloženými podkladmi, prílohami a uzneseniami na archivovanie v zmysle Registratúrneho poriadku BSK. Zápisnica z rokovania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa vyhotovuje do 14 pracovných dní po skončení zasadnutia zastupiteľstva a podpisuje ju predseda BSK, overovatelia a zapisovateľ. Zápisnice sú uložené na úrade k nahliadnutiu a zverejňujú sa na internetovej stránke BSK.

Názov zasadnutiaMiesto konaniaTermín konania
XXVII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 11.06.2021
XXVI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 29.03.2021
XXV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 12.02.2021
XXIV. mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 15.01.2021
XXIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála 18.12.2020
XXII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 11.11.2020
XXI. mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 16.10.2020
XX. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 11.09.2020
XIX. mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 04.09.2020
XVIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 26.06.2020
XVII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Stará tržnica Námestie SNP 25, Bratislava 29.05.2020
XVI. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 28.02.2020
XV. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 13.12.2019
XIV. zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 29.11.2019
XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 08.11.2019