Preskoč na obsah

Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva

VUC_133

Overená zápisnica je autentickým záznamom o rokovaní a odovzdáva sa s predloženými podkladmi, prílohami a uzneseniami na archivovanie v zmysle Registratúrneho poriadku BSK. Zápisnica z rokovania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa vyhotovuje do 14 pracovných dní po skončení zasadnutia zastupiteľstva a podpisuje ju predseda BSK, overovatelia a zapisovateľ. Zápisnice sú uložené na úrade k nahliadnutiu a zverejňujú sa na internetovej stránke BSK.

Názov zasadnutiaMiesto konaniaTermín konania
XII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 20.09.2019
XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 14.06.2019
X. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála 29.03.2019
IX. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 08.02.2019
VIII. Plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 14.12.2018
VII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 16.11.2018
VI. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 21.09.2018
V. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 15.06.2018
IV. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 27.04.2018
III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 16.03.2018
II. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 26.01.2018
I. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 20.12.2017
XXVIII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 29.09.2017
XXII. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 21.10.2016
XVII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 30.03.2016