Preskoč na obsah

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC

VUC_126

Na každé zasadnutie zastupiteľstva alebo jeho orgánov sa vyhotoví prezenčná listina, do ktorej sú povinní zapísať sa všetci prítomní poslanci. Predmetný materiál „Informácia o zverejňovaní materiálov na web stránke BSK“ obsahuje v dôvodovej správe návrh zverejňovať účasť poslancov na rokovaniach Zastupiteľstva BSK. Podľa uznesenia BSK č. 95/2014 Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja v časti „A“ berie na vedomie informáciu o zverejňovaní materiálov na webovej stránke úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

Názov zasadnutiaMiesto konaniaTermín konania
XII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 20.09.2019
XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 14.06.2019
X. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK Rokovacia sála 29.03.2019
IX. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 08.02.2019
VIII. Plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 14.12.2018
VII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 16.11.2018
VI. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 21.09.2018
V. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 15.06.2018
IV. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 27.04.2018
III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 16.03.2018
II. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 26.01.2018
I. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 20.12.2017
XXVIII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 29.09.2017
XXII. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 21.10.2016
XVII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 30.03.2016