Zobrazenie dokumentov a médií

Späť

VUC_043

Podzložky
Meno # zložiek # dokumentov
I. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 0 4
I. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 2b36d0a3-0404-4f10-8ca2-71cdaed9c25a, 79e03711-31f2-4855-bb15-877022b5db7a, f324029e-8c27-4c1a-8cc8-0ab2046529f7, fecbd21a-0143-4ca2-b3b0-0a1971258132
4 0
II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 32
II. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 0d4b1c23-0321-4c23-b040-2f4ae26eb722, 178d414b-7671-49d1-bd8c-4f4eee7b7f1f, 1d9d5143-8d83-41a6-8b1e-1fca27b9d99d, 210efb30-ff78-4aba-88b4-12bf45eb5465, 2164a3cb-f760-45c6-b00c-37a787d77c48, Viac »
20 0
III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 037989e5-305d-46c9-9247-2da4e489a9e1, 0fd67aab-2c1a-478f-b429-177dda07c357, 1749b5b1-ca49-4679-aa1c-583ed17381c6, 19c023f2-3fc6-45b5-a1a6-c21f03b535c6, 1b1e8ad0-2922-41f9-aa0d-039021965138, Viac »
45 14
IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 31
IV. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 01a18db6-7a92-468f-a453-b06420bf5268, 06de99e3-da79-4101-a9f5-c184c7eff970, 0b99d350-13cd-40c9-92a9-a1f38b6b27d8, 0c5f0098-67ef-4e23-822e-3534340f7314, 0c86915f-7eb2-4981-bc6a-b549b34e43c7, Viac »
39 0
IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 41
IX. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 029c4cdf-2341-4baa-80df-bb7bafa52308, 08f0820e-d59b-4832-89b8-44d247de03b8, 12ef89e2-2b40-414d-9fba-39cfecfa081e, 139ba238-e407-4bdf-ab63-55b3e6994bab, 14d27514-0521-4075-a5e4-bfff6b275814, Viac »
38 0
Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 1
V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 0 28
V. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 0513ddae-175d-436e-9445-3f238955313e, 0598924f-846d-4f35-aaf4-9fe9b85c2dd4, 0a56a9ee-fa74-411f-bfbd-54b2802cc7e6, 0ce4dc74-dd66-454a-be36-ead33fcd3ca8, 165525b9-a21a-4a41-a9b3-00602bc63478, Viac »
41 0
VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 31
VI. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 01f6359b-cad4-4de5-a0eb-14dde740bce0, 04cc59aa-18dc-4c79-8e73-69cf980bda9c, 0d79574e-45a7-4c5b-a91e-63acd724c05e, 0f24aa1d-88ff-45c1-8891-8ed271ebd25e, 205903d4-3336-4bcf-94f7-7ed2175ee4be, Viac »
62 0
VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 17
VII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 0c25c581-3e9f-4d4d-88d6-03539969e463, 0cc54f6c-de0e-409f-9716-3950ef11c6da, 0ea807d4-bb1b-43f2-9008-625e57438f24, 11620052-b92b-421e-a337-90a5abd7b61e, 1320dc30-27c1-4fc7-b2e8-ee2992ec2a78, Viac »
58 0
VIII. Plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 0b0ee6d6-f845-47a2-924f-1507446e9920, 204630d3-73df-43c6-b46b-5df79effbee4, 22c5a596-68a6-4fa5-a941-37ca4c2abf45, 232d22e9-ad3f-44e8-8014-9d90fe577a42, 295e4ac9-41a9-4d79-bac9-9d1e3cfa5d1d, Viac »
31 0
VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 35
X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 40
X. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 07839823-6dce-4c04-9fa4-3774695b6226, 0889c7c4-b62d-403d-9be9-ca1cb05751cc, 08b2d75d-4049-43fa-aab0-cd25008b3337, 195ccebf-51b0-40e9-ba76-94c65af35467, 196671b3-07e9-4bcf-b3f9-29b926969e84, Viac »
53 0
Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Meno Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.