Zobrazenie dokumentov a médií

Späť

VUC_022

Podzložky
Meno # zložiek # dokumentov
I. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 0 5
I. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 1674b546-719f-44d4-8531-b65cd6677b1f
1 0
II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 17
II. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 626cf7c2-86c8-486e-9e70-c92b6dfb8f86
1 0
III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 263959d9-d20d-414e-a97d-f008c8056475
1 7
IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 15
IV. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 841ef93d-7f22-4038-b7ef-f7d2b9ee5635
1 0
IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 19
IX. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: c468f3f9-c4bd-47be-be4e-e86272eec807
1 0
Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 2
V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 0 16
V. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 24e6a7c7-2460-4e64-8e65-a9d844202312
1 0
VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 17
VI. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 7d7794e0-a7c4-426f-a21c-17891a2f4e03
1 0
VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 11
VII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 60c324c0-17d5-4f15-bcc7-db8333c447da
1 0
VIII. Plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: 4bb5351e-cb55-4081-95f1-aad097bf02df, b5e8ba4a-3026-46be-90e3-a09e894e72ad
2 0
VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 16
X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK 0 23
X. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Podzložky: ea40e9fb-36a6-4a44-ae68-2c1dd1fe66ea
1 0
Dokumenty
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
Meno Veľkosť
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.
V tomto priečinku nie sú žiadne dokumenty alebo médiá.