Preskoč na obsah

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

VUC_110

Bratislavský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ je povinný riadiť sa pri verejnom obstarávaní zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). V podmienkach Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác odbor investičných činností, verejného obstarávania (OIČaVO) prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania (OVO) v zmysle citovaného zákona a Smernice č. 89/2017 o verejnom obstarávaní BSK.

Podrobné informácie o platnej legislatíve, o oznamoch vyhlásených zákazkách a aktualitách z oblasti verejného obstarávania môžete získať na nasledovných internetových stránkach:

Číslo Názov Lehota na podklady Lehota na ponuku Hodnota zakázky
Žiadne výsledky vyhovujúce zadaným kritériám.