Preskoč na obsah

Povoľovanie prevádzkovania dráhy

VUC_137

Bratislavský samosprávny kraj udeľuje a odníma povolenie na prevádzkovanie dráhy. Podanie je možné podať aj elektronickou formou prostredníctvom formulárov.

Dotknutá osoba/osoby použitím zvolenej eGov služby poskytovanej zo strany VÚC vyjadruje/vyjadrujú automatický súhlas a umožňuje/umožňujú VÚC vyžiadať prostredníctvom ES GP výpis z registra trestov pre danú osobu/osoby a to výhradne na účely vybavenia zvolenej eGov služby.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.