Preskoč na obsah

Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

VUC_093

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade s ust. § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny.  V zmysle § 79 ods. 1 písm. za) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, a ordinačné hodiny aj dodržiavať.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.