Preskoč na obsah

Výber podania

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

VUC_079

Register poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“) je verejný, každý má právo nazrieť do neho a požadovať z neho výpis.

Po doručení žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby o výpis z registra, odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vystaví požadovaný výpis a zašle ho žiadateľovi.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.