Preskoč na obsah

Poskytovanie dotácií pre podporu mládeže

VUC_069

Dotáciu je možné žiadať na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít so zameraním na mládež. Môžu o ňu požiadať obce, mestá , mestské časti na území BSK , právnické osoby, ktorých BSK nie je zakladateľom a majú sídlo na území BSK a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK.

Dotknutá osoba/osoby použitím zvolenej eGov služby poskytovanej zo strany VÚC vyjadruje/vyjadrujú automatický súhlas a umožňuje/umožňujú VÚC vyžiadať prostredníctvom ES GP výpis z registra trestov pre danú osobu/osoby a to výhradne na účely vybavenia zvolenej eGov služby.

Vzhľadom k tomu, že dňa 21.9.2018 bolo schválené nové VZN č. 5/2018  o poskytovaní dotácií, pripravujeme nové formuláre so žiadosťami o poskytovaní dotácií. Preto vás prosíme nepoužívať aktuálne formuláre.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.