Preskoč na obsah

Prenájom prebytočného majetku

VUC_085

BSK dočasne nevyužívaný hnuteľný a nehnuteľný majetok vo svojom vlastníctve môže prenajímať. Záujemca o takýto majetok zadáva požiadavku na prenájom, v ktorej špecifikuje majetok, účel využitia a zároveň navrhuje cenu za prenájom. Následne BSK žiadosť prehodnotí a oznámi záujemcovi svoje stanovisko, prípadne ďalší postup v súlade s právnymi predpismi.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.