Preskoč na obsah

Elektronické platenie pokút a poplatkov

VUC_002

Pre elektronické platenie pokút a poplatkov BSK vystaví platobný predpis. Tento Vám bude doručený do Vašej elektronickej schránky, ktorú máte prístupnú na www.slovensko.sk. Pre elektronické zaplatenie podľa doručeného platobného predpisu, postupujte prosím podľa inštrukcií uvedených na www.slovensko.sk
Keď vykonáte zaplatenie elektronicky, BSK o tom automaticky dostane informáciu do svojej elektronickej schránky. Nie je teda potrebné, aby ste BSK dokladovali zaplatenie. BSK po obdržaní informácie o zaplatení pokračuje v konaní a nečaká kým sú prostriedky pripísané na jej účet.

Samozrejme, mate vždy možnosť vykonať zaplatenie obvyklým spôsobom mimo nástrojov na www.slovensko.sk: prevodom z bankového účtu cez Váš internetbanking alebo zadaním príkazu na úhradu v pobočke vašej banky, na pošte, hotovosťou priamo v pokladni BSK, prípadne inými spôsobmi mimo nástrojov na www.slovensko.sk. Použite na to údaje z doručeného platobného predpisu vo Vašej elektronickej schránke. 
V takomto prípade BSK dostane informáciu o zaplatení až keď budú finančné prostriedky pripísané na jej účet. Až od tohoto okamihu BSK pokračuje v konaní.