Preskoč na obsah

Schvaľovanie prevádzkového času lekárne

VUC_094

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade s ust. §135 ods. 1 c) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôcok“) schvaľuje prevádzkový čas verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok sú povinné umiestniť prevádzkový čas schválený samosprávnym krajom na viditeľnom mieste a tento aj dodržiavať.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.