Preskoč na obsah

Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

VUC_081

Bratislavský samosprávny kraj vydáva povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti  vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.( Zákon NR SR č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.