Preskoč na obsah

Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy

VUC_092

V žiadosti o zmenu cestovného poriadku uveďte navrhovaný dátum platnosti, od ktorého chcete premávať podľa návrhu a uveďte zmeny, ktoré navrhujete zaviesť. Pri uvádzaní dátumu platnosti nového cestovného poriadku berte do úvahy skutočnosť, že návrh cestovného poriadku podlieha najprv pripomienkovému konaniu samosprávnych krajov, cez ktoré linka premáva a podľa § 15 ods. 5) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je dopravca povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní pred začiatkom platnosti na svojom webovom sídle, na autobusových staniciach a zastávkach, prípadne aj iným vhodným spôsobom.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.