Preskoč na obsah

Licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu

VUC_057

Pri podávaní žiadosti o udelenie dopravnej licencie sa presne riaďte § 53 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V žiadosti uveďte všetky požadované údaje z § 53 zákona a doložte ich príslušnými dokladmi.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.