Zverejňovač príspevkov

Získajte príspevok zo sociálneho programu

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na rok 2020 na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na...

Bábkáč získal ďalší medzinárodný úspech

Bratislavské bábkové divadlo, ktoré má na svojom konte viacero ocenení, sa môže pochváliť ďalším významným úspechom. V poľskom Rzeszowe získalo na 10. ročníku prestížneho divadelného festivalu...

Prví dualisti zmaturovali

Bratislavský župan Juraj Droba dnes slávnostne odovzdal vysvedčenia prvým úspešným maturantom v systéme duálneho vzdelávania. Prvou školu na Slovensku, ktorá otvorila takúto maturitnú duálnu triedu...

Školy súperia o Kaliho koncert

Fotografia so spolužiakmi, záber na zaujímavé miesta v škole, zachytenie momentky pri praxi, to všetko je interakcia župných stredoškolákov, ktorí súťažia o koncert obľúbenej speváckej hviezdy...

Príďte sa zabaviť na GREEN WEEK

Aj Dunaj má svoje ostrovy a môžete sa o tom sami presvedčiť na siedmich podujatiach zo série Green Week počas vodáckej sezóny 2019. Séria nevšedných celodenných podujatí sa bude konať na rôznych...