Zverejňovač príspevkov

Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu VÚC

VUC_090 V zmysle ustanovení záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení VÚC. Prostredníctvom tejto služby majú občania možnosť podať pripomienky k návrhu...

Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

VUC_028 Bratislavský samosprávny kraj utvára podmienky na organizovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. prostredníctvom...

Lekárske služby prvej pomoci nepretržite aj počas Silvestra a na Nový rok

Vianočné sviatky sú už za nami, niektorí nastúpili opäť do práce a niektorí si naďalej vychutnávajú dni voľna a pripravujú sa na zavŕšenie starého roka. Bratislavský samosprávny kraj prináša...

Lekárske služby prvej pomoci počas sviatkov nepretržite

Pred nami sú najkrajšie dni v roku, kedy všetci spomalia a budú si vychutnávať chvíľky voľna. Veríme, že Vianočné sviatky budú pre vás plné pohody, lásky, príjemnej atmosféry v kruhu najbližších a...