Zverejňovač príspevkov

Povoľovanie prevádzkovania dráhy

VUC_137 Bratislavský samosprávny kraj udeľuje a odníma povolenie na prevádzkovanie dráhy. Podanie je možné podať aj elektronickou formou prostredníctvom formulárov. Dotknutá osoba/osoby...

Ohlasovanie problémov na ceste

VUC_060 Prostredníctvom tejto služby môžete nahlasovať všetky problémy, s ktorými ste sa stretli na cestách II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a v...

Siedmy ročník čitateľskej súťaže

Už o necelé dva týždne sa začne čitateľská súťaž „Vráťme knihy do škôl“, do ktorej môžu mladí čitatelia poslať svoj tip na dobrú knihu. Obľúbená knižná súťaž pre žiakov materských, základných aj...

Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP

VUC_129 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vyhlasuje a zverejňuje výberové konania na miesta zamestnancov a na miesta vedúcich zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho...

Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení

VUC_124 Prostredníctvom tejto služby poskytujeme občanom informácie o všeobecne záväzných nariadeniach VÚC (VZN).