Zverejňovač príspevkov

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

VUC_079 Register poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“) je verejný, každý má právo nazrieť do neho a požadovať z neho výpis. Po doručení žiadosti fyzickej osoby alebo...

Vybavovanie petícií

VUC_098 Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie...

Návrhy na zlepšenie

VUC_058 Charakteristika služby: Táto služba umožňuje VÚC BA poskytnúť občanovi priestor na vyjadrenie názoru a zároveň dáva VÚC BA možnosť profitovať z nezávislého pohľadu na jeho aktivity....

Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC

VUC_003 Bratislavský samosprávny kraj poskytuje informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode...