Zverejňovač príspevkov

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

VUC_022 Zastupiteľstvo prijíma samostatné uznesenia v každej veci, ktorá bola na zasadnutí prerokovaná ako osobitný bod a to bezprostredne po jeho prerokovaní. Uznesenie...

Poskytovanie súťažných podkladov pre verejnú súťaž

VUC_078 Táto služba umožňuje poskytovať súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu pre všetky postupy verejného obstarávania. 

Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb

VUC_122 Táto služba poskytuje zoznam a informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb. Pre vyhľadanie požadovaného zariadenia nastavte vyhľadávacie kritériá.

Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

VUC_113 Prostredníctvom tejto služby BSK poskytuje informácie o návrhu „Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja“. Bratislavský samosprávny...

Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

VUC_087 Na tomto mieste môžete pripomienkovať návrh „Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja" Bratislavský samosprávny kraj vypracováva...