Zverejňovač príspevkov

Schvaľovanie prevádzkového času lekárne

VUC_094 Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade s ust. §135 ods. 1 c) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých...

Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách)

VUC_051 Táto služba poskytuje zoznam zdravotníckych zariadení. Na vyhľadanie požadovaného zdravotníckeho zariadenia nastavte vyhľadávacie kritériá.

Informovanie o lekárskej službe prvej pomoci

VUC_016 Táto služba poskytuje zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú lekársku službu prvej pomoci. Pre vyhľadanie požadovaného zdravotníckeho zariadenia nastavte vyhľadávacie kritériá.

Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok

VUC_014 Táto služba poskytuje zoznam lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok. Pre vyhľadanie požadovanej lekárne alebo výdajte zdravotníckych pomôcok nastavte vyhľadávacie kritériá.

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

VUC_055 Táto služba poskytuje informácie o tom, do akého zdravotného obvodu patríte. Pre vyhľadanie príslušného zdravotného obvodu je potrebné zadať svoju presnú adresu.