Zverejňovač príspevkov

Kontakty

Sabinovská 16 P.O. Box 106 820 05 Bratislava 25 IČO: 36063606 Úradné hodiny Ústredňa: Telefón:  02/4826 4111 Fax:        02/4826 4386 ...

Pozrite si Slovensko, krajinu v srdci Európy, očami študentov

Slovensko, krajina v srdci Európy je témou 6. ročníka celoslovenskej súťaže, ktorá má tradične aj medzinárodnú účasť. Najlepšie práce žiakov a študentov základných a stredných škôl ocenili na...

Bezpečný ženský dom o krok bližšie k realizácií

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Na prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách sa aktívne podieľa aj Bratislavský kraj, ktorý má vypracovaný...

Zjazdnosť v Bratislavskom kraji

Späť na stránku: Informovanie o stave a zjazdnosti ciest Sneh, dážď, voda Späť na stránku: Informovanie o stave a zjazdnosti ciest

Miesta

Tu sú informácie o miestach, kde je povolené sa zdržovať v prípade potopy