Zverejňovač príspevkov

Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

VUC_093 Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade s ust. § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych...

BSK: Župa našla riaditeľa dopravy

Novým riaditeľom Odboru dopravy Bratislavského samosprávneho kraja je od dnes Mgr. Michal Halabica. Spomedzi 11 záujemcov ho vybrala komisia zložená zo zástupcov úradu a nezávislých odborníkov.

Marcové vydanie mesačníka Bratislavský kraj

Ďalšie vydanie mesačníka Bratislavský kraj, ktorý vydáva Bratislavský samosprávny kraj, je k dispozícií online. V marci sme pre čitateľov pripravili množstvo aktuálnych informácií z rôznych oblastí...

Región na viedenskom veľtrhu

Bratislavský kraj spoznajú vo Viedni, na Morave a predstaví sa aj na domácej pôde. Krajská organizácia Turizmus regiónu Bratislava sa v januári zúčastní 3 medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu,...

Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi

VUC_097 Určenie poskytovateľa ZS občanovi upravuje zákon č. 576/2004 Z.z. (o zdravotnej starostlivosti), ak poskytovateľ odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní ZS z dôvodu...