Zverejňovač príspevkov

Výdavky na obyvateľa Bratislavského kraja boli minulom roku 208 €

Sumu približne 208 € na obyvateľa ročne vynakladá Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na zabezpečenie svojich kompetencií v oblasti sociálnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, dopravy či...

Summit otvorí koncert na Devíne

Bratislavský samosprávny kraj bude spolu s Hlavný mestom SR Bratislavou hostiteľom 7. Európskeho summitu regiónov a miest. Ten otvorí slávnostný koncert na bratislavskom hrade Devín, ktorý domácim...

Župa má prvú tabletovú triedu na hotelovej škole

Hotelová akadémia na Mikovíniho v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, bola zaradená do projektu „Škola tretieho tisícročia - Vzdelávame pre...

Zverejnenie žiadostí a hodnotení dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2016

„V rámci Výzvy na podávanie žiadostí o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2016 žiadatelia svoje projekty registrovali aj elektronicky, aby mohli byť v...

Župa verejne otvorila debatu k riešeniu dopravnej situácie okolo Triblaviny

Na pôde Bratislavského samosprávneho kraja sa dnes uskutočnila odborná diskusia s účasťou verejnosti k problematike výstavby diaľničnej križovatky Triblavina.