Zverejňovač príspevkov

Licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu

VUC_057 Pri podávaní žiadosti o udelenie dopravnej licencie sa presne riaďte § 53 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V žiadosti uveďte všetky požadované...

Posilnenie udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja vytvára víťazov

Účastníci projektu Transdanube.Pearls z deviatich dunajských krajín prediskutovali na strednodobej konferencii potenciál dunajského regiónu a jeho príležitosti na posilnenie trvalo udržateľnej...

Župa začne na jeseň s deinštitucionalizáciou

Postupný prechod poskytovania sociálnych služieb na komunitnú formu je súčasťou programového vyhlásenia BSK. Bratislavskej župe boli riadiacim orgánom schválené eurofondy v plnej výške, teda v sume...

“CESTUJEME PO NOVOM” Bratislavská integrovaná doprava zásadne mení ponuku cestovania v kraji

Od 19. augusta budú cestujúci v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji cestovať po novom. Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Slovak...