Zverejňovač príspevkov

Kraj je na zimnú údržbu pripravený

Cesty a aj ich zimnú údržbu v Bratislavskom regióne zabezpečuje správca komunikácií – Regionálne cesty Bratislava. Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej správe viac ako 500 kilometrov...

Dotačná schéma pre turizmus je už spustená

Bratislavský samosprávny kraj dnes zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017.

Bratislavský samosprávny kraj spúšťa v jeden deň výzvy na podporu kultúry, turizmu, rozvoja vidieka, športu a mládeže

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických...