Zverejňovač príspevkov

Administratívne zásahy do školstva môžu vystaviť ľudí riziku chudoby

Bratislavská župa zásadne nesúhlasí s myšlienkou predsedu vlády, ktorou chce obmedziť kompetencie krajov v oblasti stredného školstva. Bratislavský samosprávny kraj spolu so zamestnávateľmi v...

Železnú oponu počas víkendu navštívili stovky ľudí

Záverom tohtoročného Festivalu slobody bol Víkend zatvorených hraníc. Bratislavský samosprávny kraj spoločne s Ústavom pamäti národa postavil na Cyklomost slobody v bratislavskej Devínskej Novej...

O pokute pre chirurga rozhodne úrad do budúceho týždňa

Bratislavský samosprávny kraj do dnešného dňa eviduje (BSK) 4 podnety týkajúce sa pôsobenia a fungovania nelegálnej plastickej kliniky. Z dôvodu neodbornej zdravotnej starostlivosti, poskytnutej v...

Žiadna skládka nemôže ohrozovať zdravie a životy ľudí

Bratislavský samosprávny kraj zorganizuje do konca mesiaca november odbornú diskusiu k alarmujúcej situácii ohľadom dlhodobo neriešenej chemickej skládky CHZJD na území MČ BA Vrakuňa. Diskusie sa...

Samosprávny kraj s najlepšou stránkou

Bratislavský samosprávny kraj sa v súťaži Zlatý Erb o najlepšiu internetovú stránku a elektronické služby Slovenskej republiky v kategórii samosprávnych krajov umiestnil na prvom mieste....