Zverejňovač príspevkov

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/WETA/1801

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným, ktorého je BSK členom od júna 2016, vyhlásilo dňa 3.9.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé...

V novom školskom roku 14 nových odborov

Bratislavský samosprávny kraj má v novom školskom roku podľa plánu otvorených 158 tried. Po druhom kole prijímacích skúšok v júni 2018 bolo do župných stredných škôl zapísaných takmer 3400 žiakov....

Informovanie o organizačnej štruktúre úradu VÚC

VUC_030 Zabezpečovanie aktuálneho stavu organizačnej štruktúry Úradu BSK vrátane aktuálneho adresára zamestnancov Úradu BSK. Aktuálna organizačná štruktúra