Zverejňovač príspevkov

Viac ako 400 škôl a takmer 4000 žiakov sa zapojilo do knižnej súťaže

Najčítanejšími knihami boli tento rok medzi materskými školami a ZŠ I. stupeň klasické rozprávky a rozprávkové knižky. Medzi strednými školami zase prevládali zahraniční autori.

Jubilejný koncert Mariána Vargu už dnes večer

Vďaka Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme bolo v minulom roku podporených množstvo kultúrnych projektov. Župní poslanci aj pre rok 2017 schváli na svojom poslednom zasadnutí žiadosti o dotáciu.

Stratégia trvalo udržateľného rozvoja pre Dunajský región

Európsky projekt Interreg DANUrB sa primárne zameriava na inovatívne koncepty v oblasti kultúry a turizmu v regióne pozdĺž rieky Dunaj.

Obľúbená knižná súťaž spozná svojich víťazov. Tento rok prišlo vyše 8000 príspevkov

Vo štvrtok 20. apríla 2017 budú známe výsledky čitateľskej súťaže „Vráťme knihy do škôl“, ktorej spoluorganizátorom je Bratislavský samosprávny kraj.

Projekt „Rozvoj tematických ciest v bratislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu“

Slovenský dom Centrope realizuje v spolupráci s Bratislavským a Trnavským samosprávnym krajom, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR realizuje v roku 2017 projekt „Rozvoj...