Zverejňovač príspevkov

Dokumenty

Späť na stránku: Informovanie o cestovnom ruchu v regióne Právne predpisy Stratégia rozvoja cestovného ruchu Výročné správy Pasportizácia súčastného stavu a...

Informovanie o životnom prostredí

VUC_053 Oddelenie životného prostredia BSK (patrí pod odbor ÚP, GIS a ŽP) rieši otázky životného prostredia v súvislosti s územnoplánovacími podkladmi a územnoplánovacou dokumentáciou...

Informovanie o dani z motorového vozidla

VUC_010 Od 1. januára 2015 agendu dane z motorových vozidiel spravuje Finančná správa SR  a vybavuje Daňový úrad SR podľa trvalého pobytu fyzických osôb a sídla...