Zverejňovač príspevkov

Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu

VUC_089 Bratislavský samosprávny kraj obstaráva, prerokováva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja, územný plán regiónu a jeho zmeny a doplnky. Verejné prerokovanie...

Čo pre Vás robíme

Späť na stránku: Informovanie o cestovnom ruchu v regióne vo vzťahu k občanovi zabezpečujeme prieskumy kvality služieb a návštevnosti vybraných turistických cieľov...

Informovanie o cestovnom ruchu v regióne

VUC_005 V rámci tejto služby môžete získať informácie o cestovnom ruchu v BSK. Služba poskytuje informácie o rozvoji cestovného ruchu, zaujímavostiach a plánovaných...

Poskytovanie informácií o regióne

VUC_073 Táto služba poskytuje informácie o aktualitách a správach z oblasti regionálneho rozvoja, o projektoch EÚ prebiehajúcich na úrade, o možnostiach investovania v Bratislavskom kraji a...