Zverejňovač príspevkov

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

VUC_110 Bratislavský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ je povinný riadiť sa pri verejnom obstarávaní zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých...

Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu

VUC_089 Bratislavský samosprávny kraj obstaráva, prerokováva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja, územný plán regiónu a jeho zmeny a doplnky. Verejné prerokovanie...

Čo pre Vás robíme

Späť na stránku: Informovanie o cestovnom ruchu v regióne vo vzťahu k občanovi zabezpečujeme prieskumy kvality služieb a návštevnosti vybraných turistických cieľov...