Zverejňovač príspevkov

Nominanti BSK vo výkonných orgánoch spoločností

Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje v súlade so zásadami transparentnosti a otvorenej župy informácie o predstavenstvách spoločností s účasťou BSK.

Rekonštrukcia cesty Rohožník – Malacky ide podľa plánu

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, zhotoviteľa rekonštrukcie, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a starostov okolitých obcí sa počas dnešného dopoludnia zúčastnili...

Poskytovanie dotácií na kultúru

VUC_068 (Daná služba je momentálne v pilotnej prevádzke a prípadné nezrovnalosti vo zverejnených údajoch budú odstránené v najbližšej dobe.) Dotáciu je možné žiadať na podporu...

Informovanie o civilnej ochrane

VUC_008 Podľa zákona č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane: Samosprávny kraj v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti a) poskytuje obvodnému úradu v sídle kraja podklady potrebné na...

Zverejňovanie územného plánu

VUC_128 Prostredníctvom tejto služby Úrad BSK zverejňuje Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj. Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj ...