Zverejňovač príspevkov

Droba sprevádzal Francúzskeho prezidenta

Bratislavský župan spoločne s primátorom dnes sprevádzali francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na prechádzke po Bratislave. S Francúzskou republikou má Bratislavská župa dlhodobo priateľské...

Kruháč v Novej Dedinke od soboty

Kruhový objazd v Novej Dedinke bude od soboty 27.10. 2018 v predbežnom užívaní. Stane sa tak o 4 mesiace skôr, ako bolo pôvodne plánované. Vybudovanie stálo takmer pol milióna eur.

Zverejňovanie informácii o prebytočnom majetku VÚC

VUC_109 Táto služba poskytuje zoznam a informácie prebytočnom majetku VÚC. Pre vyhľadanie požadovaného majetku nastavte vyhľadávacie kritériá.

Pripomienkovanie návrhu alebo zmeny rozpočtu VÚC

VUC_088 V zmysle ustanovení zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, viacročný rozpočet vyššieho územného celku (ďalej len „VÚC“) je základným nástrojom finančného...

Prenájom prebytočného majetku

VUC_085 BSK dočasne nevyužívaný hnuteľný a nehnuteľný majetok vo svojom vlastníctve môže prenajímať. Záujemca o takýto majetok zadáva požiadavku na prenájom, v ktorej špecifikuje majetok, účel...