Zverejňovač príspevkov

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na šport

VUC_120 Táto služba poskytuje zoznam a informácie o prijímateľoch dotácií na šport. Pre vyhľadanie požadovanej dotácie nastavte vyhľadávacie kritériá. Vzhľadom k tomu, že dňa...

Poskytovanie dotácií na šport

VUC_071 Dotáciu je možné žiadať na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít so zameraním na šport. Môžu o ňu požiadať obce, mestá , mestské časti na území BSK , právnické osoby, ktorých...

Poskytovanie dotácií pre podporu mládeže

VUC_069 Dotáciu je možné žiadať na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít so zameraním na mládež. Môžu o ňu požiadať obce, mestá , mestské časti na území BSK , právnické osoby, ktorých...

Počas Víkendu zatvorených hraníc prešlo na "západ" viac ako tisíc ľudí

Bratislavský samosprávny kraj spoločne s Ústavom pamäti národa už po tretí raz zorganizovali Víkend zatvorených hraníc. Hranice boli symbolicky uzavreté 17. 11. 2018 na župnom Cyklomoste slobody,...

Nové strechy v Senci

Župná Stredná odborná škola automobilová a podnikania na Kysuckej 14 v Senci dostala nový vrchný šat. Koncom októbra bola ukončená oprava striech na jej troch objektoch v celkovej hodnote takmer...