Zverejňovač príspevkov

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre oblasť športu pre rok 2019

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN...

Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv

VUC_111 Prostredníctvom tejto služby informujeme o mimoriadnych oznamoch zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv v zmysle § 135 ods. 1 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z.. Aktuálne oznamy...