Zverejňovač príspevkov

Vyše 400 žiadostí o dotáciu na podporu kultúry a turizmu

Tento týždeň boli ukončené dve výzvy o predkladanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Pre schému na podporu kultúry, ktorá bola otvorená do 19.12.2018 bolo v...

Začiatok realizácie ďalšieho COVP

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) dňa 12.07.2018 predložil v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP 2014-2020) Žiadosť o nenávratný...

Čítaj a vyhraj

Oddnes štartuje už ôsmy ročník obľúbenej knižnej súťaže „Vráťme knihy do škôl“, ktorého ambíciou je spojiť všetkých žiakov a študentov na Slovensku a to prostredníctvom knihy. Preto sa organizátori...

Vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre oblasť mládež pre rok 2019

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN...

Župa pokračuje v pomoci ľuďom bez domova

511 eur je čiastka, ktorú Bratislavský samosprávny kraj vyzbieral pre Nocľaháreň a Útulok sv. Vincenta de Paul na bratislavských vianočných trhoch. Za dobrovoľný príspevok si mohli návštevníci...