Zverejňovač príspevkov

Cesty v kraji sú zjazdné a monitorované

Aktuálnu situáciu na cestách komplikuje husté sneženie sprevádzané vetrom, ktoré spôsobujú zafúkavanie ciest. Správca komunikácií Regionálne cesty Bratislava, zabezpečujúci zimnú údržbu ciest ll. a...

Ambulantné pohotovostné služby a lekárenská pohotovostná služba počas Silvestra a na Nový rok

V prípade potreby vyhľadať lekársku pomoc počas Silvestra a na Nový rok, prináša Bratislavský samosprávny kraj prehľad ambulantných pohotovostných služieb pre deti a dospelých. Počas Silvestra...

Vyše 400 žiadostí o dotáciu na podporu kultúry a turizmu

Tento týždeň boli ukončené dve výzvy o predkladanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Pre schému na podporu kultúry, ktorá bola otvorená do 19.12.2018 bolo v...

Začiatok realizácie ďalšieho COVP

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) dňa 12.07.2018 predložil v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP 2014-2020) Žiadosť o nenávratný...

Čítaj a vyhraj

Oddnes štartuje už ôsmy ročník obľúbenej knižnej súťaže „Vráťme knihy do škôl“, ktorého ambíciou je spojiť všetkých žiakov a študentov na Slovensku a to prostredníctvom knihy. Preto sa organizátori...