Zverejňovač príspevkov

Ocenenia BSK rozdané

Bratislavské župné Divadlo Aréna včera hostilo veľa zaujímavých a významných ľudí. Dôvodom bolo slávnostné podujatie s názvom Ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja. Župa udeľovanie cien...

Šesť župných škôl pozýva do svojich priestorov

V tomto týždni môžu žiaci základných škôl, ich rodičia, pedagogickí poradcovia ako aj verejnosť navštíviť viaceré stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v...

Výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka do konca januára

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK zverejnil 27. novembra 2018 výzvu na...

Od polovice februára nastane mestská hromadná oprava

Primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostami dotknutých mestských častí, spoločnosťou HB Reavis, konzorciom D4R7 a ďalšími partnermi predstavil dopravné obmedzenia, ktoré v Bratislave...

Už len dva dni pre žiadateľov o dotácie na podporu športu

V piatok 18. januára 2019 sa končia dve výzvy z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a to Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu športových podujatí a pohybových...