Zverejňovač príspevkov

Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC

VUC_026 V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Bratislavský...

Žiadosť o poskytnutie dotácie

ks_241112 Vážení používatelia, podávanie žiadostí je spustené.    Pre správnu funkčnosť je potrebné pred podaním žiadosti vymazať vyrovnávaciu pamäť vášho prehliadača. Stačí...

Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

VUC_024 Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku. Vyjadruje samostatnosť a zodpovednosť...