Zverejňovač príspevkov

Župné školy súčasťou Európskeho samitu regiónov a miest

Bratislavský samosprávny kraj ako hostiteľ 7. Európskeho samitu regiónov a miest, ktorý bude v Bratislave už o dva týždne, zapája do svojich aktivít pravidelne aj študentov svojich škôl.

Stanovisko ku križovatke Triblavina je nemenné

Bratislavský samosprávny kraj stále podporuje pôvodné riešenie križovatky Triblavina, teda rozšírenie diaľnice D1 na plnohodnotnú 6-pruhovú diaľnicu s obojsmernými dvojpruhovými jednosmernými...

Na stanovisku ku križovatke Triblavina župa nič nemení

Bratislavský samosprávny kraj zaujíma jasné stanovisko v súvislosti s križovatkou Triblavina, ktorým podporuje pôvodné rozšírenie diaľnice D1 na plnohodnotnú 6-pruhovú diaľnicu s obojsmernými...

BSK: Odpoveď na mail pána poslanca Vladimíra Slobodu

Vážený pán poslanec Sloboda,

v reakcii na Váš mail zo dňa 15.6.2016 , ktorým ste žiadali o zrušenie verejného obstarávania na zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy majetku BSK, si Vám...

Aj stredné školy vytvárajú priestor pre základné vzdelávanie

Bratislavský samosprávny kraj vytvára priestor pre vzdelávanie aj v podobe dlhodobého prenájmu nevyužitých priestorov stredných škôl, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Jednou z nich je...