Zverejňovač príspevkov

Späť

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na šport

VUC_120

Táto služba poskytuje zoznam a informácie o prijímateľoch dotácií na šport. Pre vyhľadanie požadovanej dotácie nastavte vyhľadávacie kritériá.

Vzhľadom k tomu, že dňa 21.9.2018 bolo schválené nové VZN č. 5/2018  o poskytovaní dotácií, pripravujeme nové formuláre so žiadosťami o poskytovaní dotácií. 

Zverejnené v časti Dotácie a na webovej stránke BRDS  v časti Dokumenty.