Zverejňovač príspevkov

Späť

Zverejnenie žiadostí a hodnotení dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2016

25.04.2016

V rámci Výzvy na podávanie žiadostí o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2016 žiadatelia svoje projekty registrovali aj elektronicky, aby mohli byť v systéme zhodnotené nezávislými hodnotiteľmi z oblasti turizmu.
 
Žiadateľ mohol svoj projekt zaradiť do jednej z troch podporovaných oblastí - pešia a cyklistická turistika, vidiecky  turizmus a agroturizmus, historické a kultúrne dedičstvo. Každý projekt hodnotili dvaja nezávislí hodnotitelia a následne ostatní členovia hodnotiacej komisie na jej zasadnutí. Zárukou transparentnosti takéhoto spôsobu vyhodnocovania, založeného predovšetkým na odborných kritériách, je aj zverejňovanie hodnotení. 
Všetky registrované žiadosti a ich hodnotenia sú k dispozícii na stránke: http://bsk.dawn.sk/statistics. Po kliknutí na slovo Program sa zoradia žiadosti z oblasti Turizmu ako prvé v poradí. 
Projekty je možné vyhľadávať podľa názvu žiadateľa alebo názvu projektu. Urobiť si prehľad o projektoch a ich hodnoteniach môže byť užitočné aj pre budúcich žiadateľov.