Zverejňovač príspevkov

Späť

Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2019/2020

30.11.2018

Návrh určeného počtu žiakov prvých ročníkov bol prerokovaný so zriaďovateľmi stredných škôl v Bratislavskom kraji. Územná školská rada Bratislavského samosprávneho kraja prerokovala návrh 6.11.2018 a odporučila na schválenie. Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu Bratislavského samosprávneho kraja návrh prerokovala 8.11.2018 a odporučila na schválenie.

Súvisiace dokumenty