Zverejňovač príspevkov

Späť

Župné stredné školy opäť zabodovali

06.10.2016

Štyri stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa nachádzajú v celoslovenskom rebríčku škôl, ktoré dosiahli najlepší výsledok v meraní pridanej hodnoty vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Zverejnil ho Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.
 
„Každé pozitívne hodnotenie je motiváciou pre školu, učiteľov, ale i žiakov. Školy tak dostávajú reálnu spätnú väzbu na svoju prácu. Dokážu tak pružne reagovať na dosiahnuté výsledky a skvalitňovať vyučovací proces,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Vynikajúce výsledky v meraní pridanej hodnoty nad úrovňou vzdelávania v predmete slovenský jazyka a literatúra dosiahli SOŠ, Račianska 105 Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3 Bratislava a Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2 Bratislava. Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra. Ten sa meria na základe porovnávania výsledkov žiaka pred nástupom na strednú školu a pri maturite ukazuje, ako žiakovi škola pomohla zlepšiť výsledky.

Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Je v nej zohľadnené, s akými vedomosťami boli žiaci prijatí na strednú školu. Vyššiu pridanú hodnotu môže poskytovať napr. aj škola, ktorá nedosahuje najlepšie výsledky v externých maturitách, pretože prijala žiakov so slabším prospechom. Veľkosť jej pridanej hodnoty však môže ukázať, že práve táto škola dokázala nadpriemerne zlepšiť študijné výsledky žiakov počas štyroch rokov.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zostavil dva rebríčky škôl s pridanou hodnotou nad úrovňou očakávania v rokoch 2014 - 2016, jeden pre gymnáziá a druhý pre stredné odborné školy. Zoznam všetkých SOŠ s pridanou hodnotou vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry v rokoch 2014 – 2016 nad úrovňou očakávania:

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2016/phv/zoznam_SOS_prid.hodnota_2016.pdf