Zverejňovač príspevkov

Späť

Župná škola bude mať novú telocvičňu

15.01.2019

Päťdesiatročná budova už prestala vyhovovať po technickej stránke svojmu účelu. Preto Bratislavský samosprávny kraj začal s jej opravou. Cieľom je objekt nie len zrekonštruovať, ale poskytnúť škole a študentom kvalitný priestor pre šport, aby sa mohli venovať pohybovým aktivitám. 

Rekonštrukcia malej a veľkej telocvične (jedna budova) v celkovej sume 405 806,45 eur s DPH zahŕňa zateplenie strechy a fasády, výmenu okien a dverí, výmenu elektroinštalácie a osvetlenia, vzduchotechniky a výmenu obkladov stien.