Zverejňovač príspevkov

Späť

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry a turizmu zaregistrovaných v elektronickom informačnom systéme Bratislavského samosprávneho kraja

23.01.2017
POZOR, DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Zverejnené zoznamy obsahujú VŠETKY zaregistrované žiadosti. V súčasnosti prebieha kontrola formálnych náležitostí žiadostí, vrátane ich správneho zaradenia do oblasti podpory.
 
Žiadosti, ktoré nespĺňajú formálne náležitosti budú vyradené, o čom budú žiadatelia informovaní.