Zverejňovač príspevkov

Späť

Žiakov čaká druhé kolo prijímacích skúšok

09.06.2016

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja ponúkajú v školskom roku 2016/2017 pre absolventov základných škôl 159 tried prvých ročníkov v dennej forme štúdia (SOŠ – 124 tried, gymnázium – 30 tried, konzervatórium – 5 tried). Pre uchádzačov o osemročné štúdium na gymnáziu je to 16 tried.
 
 
„Je dôležité vybrať si správnu školu, nakoľko je tam základ toho, akým smerom by sme sa chceli odvíjať v budúcnosti. Trúfam si povedať, že župné školy ponúkajú široké spektrum možností, kvalitu, jednoducho majú čo ponúknuť. Neustále na sebe pracujú a vylepšujú nielen svoj vzhľad, ale i obsah,“ povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Prvé kolo prijímacích skúšok na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa konalo v máji a do prvých ročníkov dennej formy stredoškolského štúdia sa z celkového naplánovaného počtu 4693 žiakov zapísalo 3 371 žiakov. Pre druhé kolo tak zostalo 1268 voľných miest.

Uchádzači, ktorí neuspeli v prvom kole prijímacích skúšok, mali možnosť sa prihlásiť do druhého kola. O voľné miesta sa tak budú nádejní stredoškoláci uchádzať v druhom kole prijímacích skúšok 21. 6. 2016 na 37 župných stredných školách, presnejšie na 6 gymnáziách, 30 stredných odborných školách a na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave.

Pri siedmych župných stredných školách dokonca fungujú aj Centrá odborného vzdelávania a prípravy.  Od septembra budú môcť študenti navštevovať aj Duálnu akadémiu, ktorú Bratislavský samosprávny kraj pripravuje spoločne s automobilkou Volskwagen