Zverejňovač príspevkov

Späť

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja rozhodlo o poskytnutí dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2016 trinástim projektom v celkovej sume 70.000 EUR

25.04.2016

22. februára 2016 bola Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu vyhlásená po prvý krát. Jej cieľom je podporiť napĺňanie dlhodobých strategických cieľov zadefinovaných v dokumente Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020. Vytvorenie samostatnej Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu so zameraním na dobudovanie komplexného produktu a atraktivít v ucelenom území destinácie vyplýva z opatrenia č. 10 akčného plánu tejto Stratégie.
 
Celkovo bolo na Bratislavský samosprávny kraj doručených 20 žiadostí. Žiadatelia registrovali svoje žiadosti v elektronickom informačnom systéme, ktorý slúži v rámci transparentnosti a zavedenia spätnej väzby ako nástroj na zverejnenie všetkých projektov a ich bodových hodnotení. Nezávislá hodnotiaca komisia BSK pre vyhodnotenie žiadostí Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu tento rok hodnotila 20 žiadostí v celkovej žiadanej sume 239 925,60 EUR. Najviac projektov úrad evidoval v oblasti podpory pešej a cyklistickej turistiky (10), v oblasti podpory vidieckeho turizmu a agroturizmu (6) a v oblasti podpory historického a kultúrneho dedičstva (4). 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja dňa 22. 4. 2016 rozhodlo o poskytnutí dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu 13-tim projektom v celkovej sume 70.000 EUR.
V prílohe tabuľka Vyhodnotenie žiadostí Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2016.  
 
13 podporených projektov pochádza zo všetkých troch oblastí podpory stanovených Výzvou. Medzi podporené projekty patrí napríklad vytvorenie prezentačného priestoru malokarpatských vín a regionálnych špecialít na pontóne na dunajskom nábreží v centre Bratislavy, zabezpečenie celoročnej dostupnosti otvorených viech Malokarpatskej vínnej cesty kyvadlovou dopravou z Bratislavy, vybudovanie vinohradníckeho skanzenu v Svätom Jure v napojení na pešie a cyklistické trasy, organizovanie historického jarmoku pri hradbách v Pezinku, spustenie novej mobilnej  aplikácie a letnej súťaže pre cykloturistov, sprístupnenie pamiatok pre nevidiacich v Malackách alebo obnova značenia, výroba a údržba smerovníkov v Malých Karpatoch.